Birželio 19 d. Trakų r. sav. pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų – logopedų metodinis susirinkimas, kurio metu buvo aptarti įvykę ir būsimi renginiai, edukacinės išvykos, pasidalinta darbo patirtimi ir įžvalgomis rengiant metines veiklos ataskaitas ir kitais einamais klausimais.

Vėliau, pedagoginės psichologinės tarnybos kvietimu, prie metodinio būrelio narių prisijungė Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų – pagalbos centro "Šeimos slėnis" logopedė Laura Voverienė, kuri rajono logopedams ir specialiesiems pedagogams pravedė seminarą ,,Forbrain® ausinių pritaikymo galimybės logopedo darbe“.  Forbrain® ausinės yra skirtos aktyviam darbui namuose, taip pat dėmesiui, kalbai, atminčiai lavinti. Forbrain® veikia nervų sistemą sutelkiant dėmesį į savo balsą, treniruoja smegenis, mažina sensorinę įtampą, gerina dėmesio koncentraciją, girdimąjį suvokimą, tartį ir kalbėjimo sklandumą.

Specialistė pristatė ir vaizdžiai pademonstravo ausinių veikimo principus, kartu su švietimo pagalbos specialistais aptarė ausinių pritaikymo galimybes ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius ir ne tik. Seminaro metu švietimo pagalbos specialistai turėjo galimybę išbandyti ausines ne tik praktiškai, bet ir analizuoti pateiktą video medžiagą.

Mano meniu

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
 

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.