Vasario 21 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko rajono specialiųjų pedagogų – logopedų metodinis susirinkimas, kurio metu savo darbo patirtimi ir parengtomis priemonėmis dalinosi rajono specialistai.

Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Asta Cijūnaitienė pristatė mokymo priemonę „Edukacines bitutės“ (angl. Bee-bot) ir pademonstravo jų pritaikymo galimybes ugdant mokinius, turinčius mokymosi sutrikimų. Logopedė Lilija Cmeliauskienė pasidalino pastebėjimais iš LLA organizuoto mokslinio-praktinio seminaro „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos“ ir pristatė kartu su kolege logopede Silvija Juodviršiene rengtą pranešimą, kurio metu aptarė naujus darbo metodus, kurie taikomi logopedo ir logoterapeuto darbe. Logopedė Ieva Jakonienė apžvelgė ir pristatė sensorinių priemonių arba „Sensorinės dėžės“ pritaikymą logopedo darbe ir šių priemonių įvairovę.

Mano meniu

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
 

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.