Rugsėjo 17 d. Trakų suaugusiųjų mokymo centro salėje surengtas išvažiuojamasis Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministras Linas Kukuraitis. Posėdyje buvo apžvelgta žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę mūsų savivaldybėje, pristatyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai, aptartas vaikų su negalia ugdymas ir su ugdymu susiję iššūkiai rajone.

Apie neįgalių vaikų ugdymą Trakų rajone, numatomas priemones didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymą kalbėjo Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialusis pedagogas Andrius Šatevičius.

Džiaugiamės turėję galimybę taryboje pristatyti ir apžvelgti situaciją, kaip Trakų rajone organizuojamas mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ugdymas, aptarti, su kokiomis problemomis susiduria ugdymo įstaigos, ugdydamos šiuos mokinius, ir kokius sprendimo būdus jos pritaiko.

 

Mano meniu

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
 

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.