LRT mediatekoje 2019 m. rugsėjo 19 dieną galima pažiūrėti pokalbį su vaikų logopede Liuda Jarošiene. Pokalbis vyko laidoje „Labas rytas. Lietuva“ 07:15.

Nuoroda įdedama.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000079123/labas-rytas-lietuva-i-d-penkiameciu-vaiku-igudziai-siandien-kalbos-raidai-kenkiancios-technologijos-ir-vizitai-pas-logopeda

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasiruošimas kelionei lėktuvu. Oro uostas. Nuoroda į filmuką:

https://www.youtube.com/watch?v=3xcMjFuylTI&feature=youtu.be

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mokslinis straipsnis autizmo tema „Genų tyrimas: pagrindiniai terminai ir WGS tyrimų rinkos apžvalga“. Nuoroda į straipsnį:

https://smegenyskitaip.blogspot.com/2019/10/genu-tyrimas-pagrindiniai-terminai-ir.html

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija apie bendrųjų ugdymo programų pritaikymą ir individualizavimą. Pateikiami programų pavyzdžiai. Nuoroda į rekomendacijas:

http://lrspa.lt/index.php/lt/specialistams-mokytojams/36-siauliu-miesto-spec-pedagogu-metodines-tarybos-parengtos-programu-formos

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metodinis leidinys mokyklos bendruomenei apie pagarbą kitoniškumui. Leidinyje pristatoma, kaip kalbėti su vaikais apie žmonių skirtumus, pagarbą vienas kitam. Nuoroda į leidinį:

http://ivairovesnamai.lt/uploads/8/6/1/6/8616620/pagarbos_kitoni%C5%A1kumui_ugdymas.pdf?fbclid=IwAR18-XPx6GCD7iFlbmlIXOfYmkdy31Gi3lwNhbxcQfnEW1P7Bc_iJphSh7Q

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ugdymo plėtotės centras, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija pristato konsultacijų ciklą „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“. Puslapyje dalinamasi net 9 vaizdo konsultacijomis, kuriose pateikiama informacija leidžia geriau suprasti vaikų poreikius ir būtinus taikyti ugdymo organizavimo principus. Nuoroda į vaizdo konsultacijas:

 

https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/sp/med=141/769

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ugdymo plėtotės centro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurtas filmas „Kitokie vaikai“ pristatantis elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų integracijos galimybes. Nuoroda į filmą:

http://mokytojotv.blogspot.com/2017/04/filmas-kitokie-vaikai-apie-autizmo.html

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medikams, ugdytojams, socialiniams darbuotojams skirtas filmas „Gimtadienio šventė“ padės geriau atpažinti autizmo spektro sutrikimo požymius, paaiškins, 
kokie požymiai gali būti būdingi ir vaikams, neturintiems autizmo spektro sutrikimų, patars, į kokius elgesio modelius reikia atkreipti dėmesį. Nuoroda į filmą:

https://korsigita.com/2018/11/15/gimtadienio-svente/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Laima Mikulėnaitė, Rasa Ulevičiūtė (2004). Ankstyvojo amžiaus vaikų autizmas. Vilnius.

Ši knygelė skirta ir tėvams, ir specialistams. Pirmiesiems bus naudingas išsamus ankstyvojo amžiaus vaikų autizmo požymių aptarimas: jie sužinos, į ką atkreipti dėmesį, stebint vaiką įprastoje namų aplinkoje. Kalbant apie specialistus, knygelėje pateikiamos žinios turėtų pasitarnauti ne tik tiems jų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su vaikų raidos sutrikimais, bet ir visiems likusiesiems, kad pro jų akis neprasprūstų konkretaus vaiko vystymosi problemos. Nuoroda į knygą:

http://www.vaikuligonine.lt/wp-content/uploads/doc/Vaiko_raida/Ankstyvojo-amziaus-vaiku-autizmas.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dr. Vaidilutė Asisi. Psichikos sutrikimai kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje. Kas tai?

Puikus straipsnis apie vaikų psichikos sutrikimus, kurie, nors labiausiai matomi mokykliniais metais, dažnai prasideda jau kūdikystėje ir ankstyvoje vaikystėje. Nuoroda į straipsnį:

 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/bendri-straipsniai/psichikos-sutrikimai-kudikysteje-ir-ankstyvoje-vaikysteje-kas-tai/26475

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ,,Pasakojimai apie kitokius žmones“ - trumpos animacinės istorijos leis vaikams ir suaugusiesiems suprasti, kaip jaučiasi mūsų tarpe žmonės, turintys negalią, nevalingų įpročių ar keistenybių. Jei  klasėje yra vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, šie filmukai padės šalia esantiems mokiniams įsijausti į jų būseną, paskatins užjausti, neatstumti. Nuoroda į animacines istorijas:

https://korsigita.com/2017/11/03/pasakojimai-apie-kitokius-zmones/

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šiame mokomajame filme keliamas klausimas, ar konfliktai gali būti naudingi, ir ieškoma atsakymų į klausimą, kaip išmokti tokių konfliktų sprendimo strategijų, kurios būtų naudingos ugdymo procesui ir nekeltų neigiamų emocijų nei mokytojams, nei mokiniams. Nuoroda į filmą:

http://mokytojotv.blogspot.com/2014/10/mokomasis-filmas-mokytojai-ir-konfliktai.html

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šis leidinys – tai bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, įvairiapusio ugdymo perspektyvą pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais bei skirtybėmis ir suteikti naudingos praktinės informacijos, paremtos edukologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi. Nuoroda į leidinį:

https://www.upc.smm.lt/projektai/bendal/metodiniai-leidiniai/ASS_internetas.pdf

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Knygutės herojus – Ignius, šešerių metų berniukas. Ignius gimė šiek tiek kitoks. Jis turi autizmą. Laima, Igniaus sesutė, myli mažąjį broliuką, todėl nori, kad sužinotumėte, kaip kartais gali būti sunku suprasti tuos keistuolius, suaugusiųjų vadinamus autistais. Tai pirmoji knygutė mažiesiems skaitytojams apie vaiką, kuris, galbūt, gyvena tame pačiame daugiabutyje ar gretimoje gatvėje. Ir kuris yra kitoks. Nuoroda į knygutę:

https://issuu.com/simonaskiela/docs/lietiniai?backgroundColor=%2523222222

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Metodinės rekomendacijos tėvams. Vaikų su autizmu ugdymo principai. Nuoroda į rekomendacijas:

http://www.vaikuligonine.lt/wp-content/uploads/doc/Atmintines/Vaik%C5%B3-su-autizmu-ugdymo-principai-metodin%C4%97s-rekomendacijos-t%C4%97vams.pdf

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ankstyvasis ugdymas – kai daugiau nėra geriau!

Straipsnyje atkreipiamas tėvų ir visuomenės dėmesys į Ankstyvojo ugdymo svarbą ir tai, kad jis neretai paverčiamas formaliuoju akademiniu ugdymu. Nuoroda į straipsnį:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-01-ankstyvasis-ugdymas-kai-daugiau-nera-geriau/145045

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ketverių–aštuonerių metų vaikų garsų ir jų junginių tarimas žodžiuose. Metodiniai patarimai.

Šios garsų ir jų junginių tarimo rekomendacijos ketverių–aštuonerių metų vaikams parengtos remiantis E. Krivickaitės disertacijos „Vaikų kalbos fonotaktikos raida“ (2016 m.) eksperimentinio tyrimo, kurį sudarė 480 vaikų kalbos duomenys, rezultatais. Skirta logopedams, specialiesiams pedagogams, mokytojams ir tėveliams. Nuoroda į straipsnį:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/specialistams/ketveriuastuoneriu-metu-vaiku-garsu-ir-ju-junginiu-tarimas-zodziuose-metodiniai-patarimai/25262

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pirma dalis „Struktūruotas ugdymas“ (Loreta Grikainienė, Vilniaus specialiojo lopšelio darželio „Čiauškutis“ logopedė ekspertė). Pristatomas vizualizuotos darbotvarkės parengimas ir taikymas, dirbant su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Ugdymo plėtotės centras, 2018. Nuoroda pridedama:

https://www.youtube.com/watch?v=aqxLMwGndAA

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Septinta dalis „Kitokie vaikai, kaip juos pažinti, suprasti, padėti“ (Laima Mikulėnaitė, Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja). Vaikų neurologė kalba apie tai, kokie yra pirmieji autizmo spektro sutrikimų požymiai, kodėl svarbu kuo anksčiau juos atpažinti ir pradėti veikti, kokiais stereotipais yra apipinta ši diagnozė. Nuoroda pridedama:

https://www.youtube.com/watch?v=Top1We9s2vI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pasaulinės autizmo supratimo dienos proga, Lietuvos autizmo asociacija "Lietaus vaikai" sukurtas video filmas apie šeimų, auginančių vaikus su autizmo spektro sutrikimu, kasdienius iššūkius ir juos lydinčius jausmus. Nuoroda į filmą:

https://www.youtube.com/watch?v=al9aE2D0bMs

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biochemijos mokslų daktarės Urtės Neniškytės vieša paskaita Panevėžyje "Neurologiniai autizmo spektro sutrikimo aspektai ir jų įtaka mokymuisi" (I dalis). Nuoroda pridedama:

https://www.youtube.com/watch?v=0uGXDPGn0bM

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biochemijos mokslų daktarės Urtės Neniškytės vieša paskaita Panevėžyje "Neurologiniai autizmo spektro sutrikimo aspektai ir jų įtaka mokymuisi" (II dalis). Nuoroda pridedama:

https://www.youtube.com/watch?v=Q7WW_HLilBs

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šiose rekomendacijose pateikiami patarimai ir siūlymai turėtų padėti mokytojams spręsti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo problemas bendrojo ugdymo mokykloje. Patarimai gali būti naudingi ieškant būdų, kaip motyvuoti mokinius, kaip skatinti jų aktyvų dalyvavimą pamokoje, kaip mokyti juos būti savarankiškais ir t. t. Nuoroda į rekomendacijas:

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Inkliuzinis_ugdymas.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Seime surengta dalykinė konferencija „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“. Nuoroda į konferenciją:

https://www.youtube.com/watch?v=QvNDW2_1sy0&feature=youtu.be

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psichologės Astos Čėsnienės parengtos rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su emocijų ir elgesio sutrikimą turinčiais vaikais. Nuoroda į rekomendacijas:

http://help.lazdijokas.lt/?q=node/297

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bagdanavičienės ir L. Grikainienės išsamus straipsnis apie specialiosios pagalbos skyrimą ir organizavimą ugdymo įstaigose „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme“. Nuoroda į straipsnį:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-08-20-mokytojo-padejejo-vaidmuo-itraukiajame-ugdyme/176993?fbclid=IwAR3Y7iiU0kcmRoTk1nMx2m8XhOlvyZPjyXN7xOqXH7sp5MyR0-0LJBAXDeU#.XinIrjpX75c.facebook

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barkauskienės ir A. Zacharevičienės metodinė priemonė socialiniams pedagogams „Darbas su vaikais, turinčiais elgesio ir emocinių sunkumų bei sutrikimų“. Nuoroda į metodinę priemonę:

https://www.smm.lt/uploads/documents/tyrimai_ir_analizes/2019/Metodin%C4%97%20priemon%C4%97%20socialiniams%20pedagogams.pdf