Brandumo įvertinimas

„Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą  dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis“ 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas" nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-971 patvirtintas tvarkos aprašo pakeitimas: „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Spalio 29 d. Įsakymo nr. ISAK- 2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo".

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Registruotis galite telefonu (8 528) 51 085, arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. atsiuntę užpildytus ir atskanuotus dokumentus:

Prašymo forma

Vaiko gimimo liudijimo kopija

Vaiko sveikatos pažymos kopija

Galių ir sunkumų klausimynai (tėvams)

Galių ir sunkumų klausimynai (mokykloms)

 

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti naujas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, prašome Jūsų sutikimo mums, registracijos į vaiko vertinimą tikslu, perduoti tvarkyti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, informacija apie vaiko ugdymo įstaigą ir jo sveikatą). Jūsų tvarkomų asmenų duomenų valdytojas yra Trakų raj. sav. pedagoginė psichologinė tarnyba, įstaigos kodas 303086089, buveinės adresas Birutės g. 42, Vilnius. Visa tvarkoma informacija yra konfidenciali. Pažymime, kad galimybė gauti Trakų raj. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugas suteikiama tik gavus Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytu tikslu (nesutikus tolimesnė registracija negalima).

Mano meniu


                                                                                                                                               

 

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.