Paskaitos:

 

1. Vaiko dienos režimas (Vaiko dienos režimas – teisingas paros paskirstymas, atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatą, gyvenimo sąlygas ir individualias ypatybes. Miego, valgymo ypatumai). Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams. (apie 30min.)

2. Esminiai sėkmingos tėvystės veiksniai ir komponentai (Probleminis elgesys ir jo valdymas, užmigimo sunkumai, neklausimas, melavimas). Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams. (iki 1 val.).

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Kitų akimis (Vaizdo apie save, kaip apie bendraujančią asmenybę, palyginimas su kitų nuomone). Skirta 4 - 6 kl. mokiniams. (45 min.).

4. Patyčių įtaka žmogui (eksperimentas, pamokanti istorija, bendras piešinys, užduotis). Skirta 3 – 6 kl. mokiniams. (45 min.).

5. Emocinės įtampos įveikimo būdai (pokalbis su mokiniais, susipažindinimas su kai kuriais emocinės įtampos mažinimo būdais). Skirta 6-12 kl. (45 min.).

6. Paskaita tėvams „Vaikų adaptacija darželyje“ (1 val.).

Paskaitos tikslas – supažindinti tėvus su pirmosios vaiko adaptacijos periodu, galimais sunkumais, vaiko išgyvenimais. Tėvai gaus praktinių žinių, kaip padėti savo vaikui šiuo periodu, kada reikėtų sunerimti, ką reiškia užsitęsusi adaptacija.

7. Praktikumas pedagogams „Emocijos darbe“ (3 val.).

Praktikumas skirtas pedagogų emocinėms kompetencijoms lavinti. Praktikumo metu pedagogai lavins gebėjimą suprasti, atpažinti, priimti ir išreikšti skirtingas emocijas. Įvertins savo Emocinio intelekto lygį, praktiškai išbandys įvairias emocijų įveikimo technikas.

8. Praktikumas pedagogams „Mokinių emocinės kompetencijos ugdymas klasės valandėlių metu“ (2 val.)

Praktikumo tikslas – supažindinti pedagogus su metodikomis, skirtomis lavinti vaikų emocines kompetencijas. Dalyviai sužinos mokinių emocinės kompetencijos ugdymo naudą bei poreikį. Susipažins su psichoedukacinėmis metodikomis.

9. Praktinė paskaita pedagogams „Streso valdymo strategijos taikant KET metodus“ (3 val.).

Paskaitos metu dalyviai susipažins su Kognityvinės elgesio terapijos tikslais bei pagrindiniais metodais. Supras minčių, jausmų ir elgesio ryšį. Išmoks atpažinti savo mintis ir supras, kaip valdyti stresą ir nerimą savo gyvenime.

10. Paskaita ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Darbas su agresyviais vaikais. Elgesio sunkumų įveikimas“ (2 val.)

Paskaitos tikslas –supažindinti pedagogus su agresijos sąvoka, vystymusi tam tikrais amžiaus tarpsniais. Dalyviai praktiškai išbandys kelias elgesio sunkumų įveikimo technikas. Žinos, kaip dirbti su agresyviais vaikais.

11. Praktinė paskaita tėvams, pedagogams „Pyktis. Kaip tvarkytis su sunkiais jausmais?“ ( 2 val.)

Paskaitos metu dalyviai supras pykčio funkciją, raišką skirtingais amžiaus tarpsniais ir praktiškai išbandys kelias įveikos strategijas. Dalyviai įgis žinių, kaip pyktis veikia suaugusius ir vaikus ir kaip elgtis, kai vaiką užvaldo stiprus pyktis.

12. Paskaita tėvams, pedagogams „Vaikų baimės. Kaip padėti?“ ( 2 val.)

Paskaitos metu pedagogai ir tėvai sužinos, kokios baimės yra būdingos vaikams pagal amžiaus tarpsnius ir kada tai jau tampa problema. Kokie būdai padeda mažinti vaikų baimes, kaip elgtis suaugusiam.

13. Paskaita tėvams ir pedagogams „Pasakų terapija – priemonė vaikų nerimui įveikti (2 val.)“

Paskaitos tikslas – upažindinti su pasakų terapija, jos paskirtimi bei naudojimu. Dalyviai sužinos, kokius sunkumus galima spręsti taikant šį metodą.

14. Paskaita tėvams ir mokytojams „Kada vaikas brandus mokyklai” (1 val.)

Dalyviai bus supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais brandumo mokyklai įvertinimą, sužinos apie brandumo mokyklai kriterijus, atliks praktines užduotis.

 

Seminarai:

 1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai mokytojams (60 val.). minimalus dalyvių skaičius – 16.
 2. Krizių valdymas mokykloje (8 val. Kira). Iki 25 dalyvių.
 3. Krizių valdymas darželiuose (8 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 4. Savižudybių prevencija (6 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 5. Gabių mokinių ugdymas (6 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 6. Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas (18 val.) 12-20 dalyvių.

Tyrimai:

 1. Gabių mokinių atranka (6-11 metų mokiniai) 1 mokinio vertinimas 4,50 eurų, jei dalyvauja visa klasė arba srautas.
 2. Mokinių mokymosi stilių nustatymas.
 3. Adaptacija mokykloje.
 4. Sociometrinis tyrimas.
 5. Patyčios mokykloje.

 

PPT patalpose veikia ir speciali „Biofeedback“ (liet. Biogrįžtamojo ryšio) įranga, kuri yra itin veiksminga dirbant su mokiniais, turinčiais emocijų, dėmesio ir kitų mokymosi sutrikimų. Užsiėmimų metu prie rankos pirštų yra prijungiami jutikliai, kurie matuoja odos elektrinį aktyvumą. Kompiuterio ekrane pasirodo įdomios animuotos užduotys, kurias žmogus turi įveikti atsipalaiduodamas arba susijaudindamas. Viena iš užduočių yra išlaikyti kamuoliuką lentos viduryje, kad jis nesvyruotų ir nenukristų. Tam reikia išmokti pakankamai greitai atsipalaiduoti. Teigiama, kad ši metodika suteikia galimybę pasiekti geresnių rezultatų mokykloje, sporte, muzikoje, pagerinti dėmesio koncentraciją, atmintį, kūrybiškumą.

Šią paslaugą 1-12 klasių mokiniams, turintiems emocijų, dėmesio ir kitų mokymosi sutrikimų, teiks PPT specialistės – psichologė Kira Solovjovienė ir socialinė pedagogė Andželika Teresa Jachimovič. Registruotis į konsultacijas galima tel.  (8 528) 5 1085, (8 528) 4 1001, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

2017 -2018 m. m. „Grįžtamasis ryšys“ (Biofeedback) konsultacijų grafikas

Vykdomos programos:

 

 1. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams. 20 valandų mokymų programa, skirta teismo įpareigotiems išklausyti ją tėvams, globėjams (rūpintojams).

Vienoje kursų grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 ir ne mažiau kaip 4 asmenys. Nesurinkus grupės, gali būti teikiamos individualios socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijos. Mokymų kaina 37,65 eurų

Programos paskirtis – užtikrinti bendravimo su vaikais tobulinimo kursų efektyvumą, sudarant sąlygas tėvams, globėjams (rūpintojams) atsakingiau vykdyti tėvų, globėjų (rūpintojų) pareigas.

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius.

 

 1. Efektyvios tėvystės įgūdžių. 12 val. (4 k.x3 val.) mokymai skirti tėvams, globėjams (rūpintojams), kurie nori patobulinti savo tėvystės gebėjimus.  Mokymų metu nagrinėjamos temos: vaiko raida ir elgesys, geresnio ryšio su vaiku kūrimas, jausmų supratimas ir valdymas, pozityvi disciplina. Dalyvių skaičius 6-10.
 2. Ankstyvosios intervencijos (psichoaktyvių medžiagų vartojimo). Ši 8 val. programa skirta 14-21 metų amžiaus jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį, narkotikus ar rūkantiems, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių. 5-8 dalyviai.
 3. Paauglių pozityvių tėvystės įgūdžių. 4,5 val (3 k. x 1,5 val) programos metu jaunuoliai sužinos, kas yra pozityvi tėvystė, kokios tėvų funkcijos ir atsakomybės. Supras, kokių asmeninių savybių reikia, norint tapti atsakingais tėvais ir kaip to siekti. Mokysis atpažinti sveikus ir toksiškus santykius draugystėje ir meilėje. Praktiškai susipažins su kūdikiu simuliatoriumi. 8 dalyviai grupėje. 
 4. Grupiniai pykčio įveikimo užsiėmimai pagal VEIK programą 8 – 14 m. vaikams. (3 k. x 1,5 val).  Grupinių užsiėmimų metu dalyviai išmoks atpažinti pykčio jausmą savyje ir kituose žmonėse. Supras, kas skatina pyktį, o kas slopina. Supras, kaip tinkamai reaguoti pykčio situacijoje.
 5. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo. Socialinių įgūdžių grupės tikslas yra gerinti vaikų ir paauglių bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo bei problemų sprendimo įgūdžius. Taikoma 1-10 klasių mokiniams. 10 val. užsiėmimai. Užsiėmimai vykta kartą per savaitę 1 val. Užsiėmimų pradžia numatoma susirinkus panašaus amžiaus 6-10 asmenų grupei.
 1. Mokinių savęs pažinimo. 4,5 val (3 k. x 1,5 val) programa skirta paaugliams, norintiems pažinti save. 5 susitikimai po 1,5 val, iki 8 dalyvių.
 2. Individuali dėmesio lavinimo programa, taikant biogrįžtamąjį ryšį (Biofeedback). Skirta mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, kalbos, aktyvumo ir dėmesio). Taikoma 1-12 klasių mokiniams. Nuo 10 užsiėmimų iki 30 (pagal poreikį). 1 užsiėmimo trukmė 30-45 min. – 1 kartas per savaitę.

                  PATVIRTINTA

                  Trakų rajono savivaldybės tarybos

                  2015 m. gruodžio 3 d.

                  sprendimu Nr. S1-140

 

 1. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

Matas

Kaina

EUR

Pastabos

 

4. Pedagoginės psichologinės paslaugos

4.1.

Vaiko kompleksinis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas), išvados parengimas

 

87,00

 

4.2

Suaugusiojo kompleksinis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas), išvados parengimas

 

100,00

 

4.3.

Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WISC- III LT metodika) ir išvadų-rekomendacijų parengimas

5 val.

32,00

 

4.4.

Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WAIS-III LT metodika) ir išvadų-rekomendacijų parengimas

6 val.

40,50

 

4.5.

Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WASI metodika) ir išvadų-rekomendacijų parengimas

3 val.

17,80

 

4.6.

Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas

ir išvadų-rekomendacijų parengimas

 

1-1,5 val.

14,50

 

4.7.

Vaiko raidos įvertinimas (DISC metodika iki 5 m.)

1 val.

20,30

 

4.8.

Gabiųjų vaikų atranka mokykloje (grupė/klasė)

 

 

4,50  1 asm.

 

 

4.9.

Vaiko elgesio problemų diagnostika (ASEBA metodika)

1 val.

5,80

 

4.10.

Kalbėjimo ir kalbos įvertinimas. Individuali logopedo konsultacija

4,5 val.

20,30

 

4.11.

Pedagoginis mokinių gebėjimų ir pasiekimų vertinimas, išvadų-rekomendacijų ugdymui parengimas. Specialiojo pedagogo konsultacija

4,5 val.

20,30

 

4.12.

Specialiojo pedagogo korekcinės pratybos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Iki 1 val.

11,60

 

4.13.

Kalbos sutrikimų korekcija

Iki 1 val.

11,60

 

4.14.

Individuali psichologo konsultacija

45 min. -1 val.

14,50

 

4.15.

Socialinio pedagogo konsultacija

Iki 1 val.

14,50

 

4.16.

Neurologo konsultacija

Iki 1 val.

17,80

 

4.17.

Bendravimo su vaikais kursai (vienam asmeniui)

20 val.

37,70

 

4.18.

Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams 12 m. 6 mėn. – 16 m. 5 mėn (BIS-HB metodika)

 

32,00 / 1 asm.

 

5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo seminaras

5.1.

Lektoriaus paslaugos

1 ak. val.

14,50

 

5.2.

Tarnybos psichologų ir spec. pedagogų seminaras (organizuojamas susidarius 16-20 asmenų grupei)

Seminaro kaina

1 asmeniui

46,50

 

6. Seminarai įvairiomis temomis

6.

Tarnybos specialistų (lektorių) paslaugos

1 ak. val.

14,50

 

7. ECDL kursai

 

 

Kursų trukmė ak. val.

1 ak. val. kaina /

6 asmenų grupė

 

7.1

ECDL Start (keturi moduliai)

44 val.

 

8,70

 

Už testų laikymą mokoma papildomai (7.3; 7.4; 7.5)

grupei 383,00

7.2

ECDL (trys moduliai)

44 val.

10,15

 

Už testų laikymą mokoma papildomai (7.3; 7.4; 7.5)

grupei 446,60

7.3

Pirmo testo laikymo kaina 1asmeniui

 

18,00

 

7.4

Kitų testų laikymo kaina 1asmeniui

 

12,00

 

7.5

Testo perlaikymas 1 asmeniui

 

11,00