Projektai

ErasmusHealthEDU logo

1. Europinis Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (orig. „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)“)

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, mokymo įstaigų personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigų bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Projekto partneriai: Ispanija, Bulgarija, Turkija, Italija, Graikija ir dvi Lietuvos komandos – Trakų švietimo pagalbos tarnyba bei projektą koordinuojanti institucija Všį ,,eMundus”

Projekto nuoroda: http://healthedu.emundus.eu/home/

Projekto socialiniame tinkle (bendruomenės puslapyje): https://www.facebook.com/healtheducommunity


Erasmuslogo POSITIVE small

2. „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje (VET specialists competencies development in the field of positive parenting teaching (POSITIVE)”, projekto Nr. 2015-1-LT01-KA202-013480.

Šio projekto tikslas - parengti specialistus/pedagogus darbui su paaugliais ugdant paaugliams pozityvios tėvystės įgūdžius. Projekte bendradarbiauja 6 partneriai iš įvairių šalių: Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir dvi komandos iš Lietuvos - VšĮ “Mano šeimos akademija” ir Trakų švietimo pagalbos tarnyba.

Projekto nuoroda:  http://positiveproject.eu/lt/results/


Erasmus Project logo eLearningNature

3. Erasmus + programos KA2 strateginės partnerystės projekto „ E - Learning from Nature“,  Nr. 2015-1-IT02-KA201-015133.

Projekto pagrindinis tikslas- įtraukti mokinius ir mokytojus į mokslinius tyrimus, tiriamąjį eksperimentinį darbą, kuris skatintų: žinių įgijimą, problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą, naują technologijų naudojimą mokyme(si) ir t. t.

Projekte bendradarbiauja šios šalys: Lietuva (Trakų švietimo pagalbos tarnyba - oficialus projekto partneris), Italija, Belgija, Graikija, Airija, Rumunija, Portugalija. Projektą kordinuojanti institucija I.I.S. “F. Enriques” (Italija).

 

Projekto nuoroda:   http://enature.pixel-online.org/index.php


erasmus yees

 

Trakų švietimo pagalbos tarnyba yra asocijuotas partneris “Erasmus+KA2 projekte 
“Jaunimo verslumo ir užimtumo stiprinimas” (orig. “Youth Entrepreneurship and 

Employment Support” (YEES)).
 Projektą koordinuoja Ispanijos institucija IES Sant Vicent 

Ferrer.

 

Projekto tikslai:

   Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio švietimo institucijų ir įmonių.

   Skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką veiksmingais būdais, naudojant socialinės žiniasklaidos ir 

viešosios praktikos internete (crowdsourcing) pagrįstas priemones.

 

Pagrindiniai uždaviniai:

Vartotojo vadovas mokytojams ir instruktoriams Socialinės žiniasklaidos naudojimo tematika.

Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK, angl. MOOK) “Social Media for New Jobs” (Socialinė

 media naujose darbo vietose).

Platforma, kurioje galima rasti informaciją apie tai, kaip kurti įmonės įvaizdį.

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://yees.pixel-online.org/.

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0)

 


 

 

erasmus wbl2

Trakų švietimo pagalbos tarnyba yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0) (liet. „Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0“) . Projektą koordinuoja ESMOVIA (Ispanija).

Projektas Work Based Learning 2.0 nukreiptas į bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, siekiant semtis patirties iš realaus darbo pasaulio, tobulinti esamus mokymo metodus ir besimokančiųjų praktikas, diegiant mokymosi metodus ir dalinantis mokymosi medžiaga, grįsta dirbančiųjų patirtimi, realiomis situacijomis.

Projekto laikotarpis: 2016 11 01 – 2018 10 31

Projekto tikslai:

  • Stiprinti švietimo institucijų, o ypač profesinio rengimo institucijų, ir verslo įmonių bendradarbiavimą, siekiant kad būsimų internetinio įvaizdžio dizainerių ir socialinės žiniasklaidos vadybininkų mokymas būtų orientuotas į verslo rinkos aktualijas.
  • Reaguojant į motyvacijos trūkumą besimokantiesiems baigti pradėtas studijas, siekiama mokymąsi grįsti darbo rinkos praktikomis, metodais ir priemonėmis (angl. Work Based Learning), visapusiškai išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir multimedijų komunikacijos potencialą.
  • Didinti įmonių atstovų įsitraukimą ir atsakomybę komunikuojant apie jų lūkesčių išpildymą (informacija apie įmonės tinklalapio ir socialinių tinklų kūrimą bei valdymą), įveikiant kliūtis, kurios susijusios su busimų žmogiškųjų išteklių mokymu.
  • Tobulinti profesinio rengimo pasiūlymų internacionalizaciją ir dirbančiųjų patirtimi grįsto mokymosi metodus per tikslinį IKT panaudojimą, siekiant atliepti įmonių poreikį ir besimokančiojo lūkesčius organizuojant tarptautines profesines stažuotes (realaus ir virtualaus mobilumo atveju).

Rengiami interviu (apie įmonių sėkmės istoriją, patirtį, bei praktikantams, besimokantiesiems dedikuotas užduotis tiesiai iš darbdavių lūpų) su įmonės vadovais, IT padalinių vadovais ir specialistais, bus naudojami kaip mokomoji medžiaga informacijos ir komunikacijos technologijas, grafinį dizainą, socialinės žiniasklaidos marketingą studijuojantiems studentams Lietuvoje ir užsienyje.

Planuojama kiekvienoje partnerinėje šalyje apklausti po 12 įmonių. Interviu bus dalinamasi projekto tinklapyje, sėkmės istorijomis spaudoje, socialiniuose tinkluose.

Daugiau apie projektą: http://wbl.pixel-online.org/

Mano meniu

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
el.p.

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.