2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-31 duomenimis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-31 duomenimis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31 duomenimis

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31 duomenimis (1, 2, 3 dalis)

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-09-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-06-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31 duomenimis

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-06-30 duomenimis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30 duomenimis

 

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (1 dalis)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (2 dalis)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (3 dalis)