Seminarai ir tyrimai

Seminarai:

 1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai mokytojams (60 val.). minimalus dalyvių skaičius – 16.
 2. Krizių valdymas mokykloje (8 val. Kira). Iki 25 dalyvių.
 3. Krizių valdymas darželiuose (8 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 4. Savižudybių prevencija (6 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 5. Gabių mokinių ugdymas (6 val. Kira) Iki 25 dalyvių.
 6. Gabaus vaiko „kailyje“ – suprasti, padėti, dirbti kartu... Ką turi žinoti mokytojas (18 val.) 12-20 dalyvių.

Tyrimai:

 1. Gabių mokinių atranka (6-11 metų mokiniai) 1 mokinio vertinimas 4,50 eurų, jei dalyvauja visa klasė arba srautas.
 2. Mokinių mokymosi stilių nustatymas.
 3. Adaptacija mokykloje.
 4. Sociometrinis tyrimas.
 5. Patyčios mokykloje.

 

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.